Jak działa SPEKTA

W gruncie rzeczy SPEKTA jest rastrowaniem FM, w którym w zakresie tonów średnich zastosowano zmienną wielkość punktów typową dla rastrowania AM. Wykorzystanie najsilniejszych cech obu technologii dało najlepszy rezultat. SPEKTA za pomocą CtP o typowej rozdzielczości 2400 dpi pozwala na reprodukcję o takiej jakości szczegółów i łagodności przejść tonalnych jakie są możliwe do uzyskania za pomocą rastrowania tradycyjnego dopiero przy zastosowaniu liniatury 300 lpi. Oznacza to znacznie szybsze świecenie niż w przypadku rozdzielczości 4000 dpi.

SPEKTA stosuje punkty rastrowe FM w obszarach ostrych świateł i głębokich cieni, oraz punkty AM w zakresie tonów średnich. W zakresie 0%-10% losowo rozmieszczane punkty nie wnoszą wrażenia ziarnistości, co ma miejsce w przypadku tradycyjnych punktów AM, które są tak duże, że oko z łatwością je dostrzega. Najdrobniejsze rastry FM uzyskiwane przy rozdzielczości 2400 dpi wykorzystują punkty o wielkości 10.5 mikrona. Stawia to wysokie wymagania dla maszyn drukujących. SPEKTA ułatwia zadanie tworząc większe punkty (21 lub 32 mikrony) będące kombinacją dwu lub trzech punktów 10.5. Poprawia to stabilność odwzorowania punktów na papierze w obszarach świateł. Jednakże nawet tak „duże” punkty FM są w przybliżeniu zbliżone do wielkości tradycyjnych punktów AM tworzących pola o 2% wartości tonalnej – aby możliwe było ich odwzorowanie drukarnia musi dysponować maszynami odpowiedniej klasy.
stacks_image_937C43D5-9EFF-45F3-B7E4-7D63AD411653

Rastrowanie SPEKTA 2 (powiększenie 200x)

Typowe punkty FM mogą stwarzać problemy w obszarach średnich wartości tonalnych dając większe nasycenie jeśli maszyna drukująca nie jest zadbana. Tymczasem SPEKTA w tonach średnich daje rezultaty takie jak tradycyjne rastrowanie AM, wykorzystując losowy rozkład, dzięki czemu nie ma mory zaś wartości tonalne są precyzyjnie trzymane dzięki zastosowaniu zmiennej wielkości punktów. Kształty punktów są optymalizowane w celu jak najłatwiejszego odwzorowania ich na papierze. Przyrosty punktów (w tonach średnich) są porównywalne z uzyskiwanymi za pomocą rastrowania AM. Dainippon Screen udostępnia formularze ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, które mogą być następnie wprowadzone jako korekta do tabel kalibracyjnych systemów sterujących świeceniem płyt.

W obszarze głębokich cieni (90-99%) SPEKTA jest przełączana na rastrowanie FM. Losowe rozmieszczanie punktów oraz właściwa dla ich kształtu i jakości krawędzi odporność na rozprzestrzenianie się farby pozwalają na znacznie lepszą reprodukcję szczegółów występujących w najciemniejszych partiach obrazu. Przy tradycyjnym rastrowaniu zachodzące na siebie punkty zapełniają niemal całkowicie powierzchnię co w druku prowadzi do zalewania farbą niewielkich punktów, które powinny pozostać odkryte. Ponieważ obszary rastrowane Spektą zachowują się na maszynie drukującej tak samo jak te przygotowane tradycyjne, możliwe jest zastosowanie w jednej pracy obu technologii rastrowania: Spekta oraz tradycyjnej AM. A zatem w tej samej pracy fotografie mogą być reprodukowane za pomocą Spekty zaś pola wypełnione stałą lub zmienną tintą przetwarzane z wykorzystaniem konwencjonalnego rastrowania AM.

Oczywiście każdy przyzna, że materiały eksploatacyjne, takie jak papier, płyty, farba, nawilżanie, będą miały wielki wpływ na ostateczny rezultat, nie wspominając o stanie samej maszyny. Praktyka wykazuje, że praca ze Spektą jest łatwa jeśli tylko maszyna drukująca zachowuje stabilność ustawień, parametrów i rezultatów dla danych materiałów przy drukowaniu z liniaturą 175 lpi.
stacks_image_BAF3CF4E-550F-4D0C-9826-830409658C0D
Ściągnij PDF’y o SPEKTA 2 na swój komputer :
(link do strony Ściągnij pliki)
Co to jest SPEKTA ? PDF
SPEKTA 2 AM/FM Hybrid Screening (ang.) PDF
SPEKTA 2 Technical Guide - A revolutionary Screening Method for the Digital Age (ang.) PDF